Chúng tôi nhận được một đề xuất Sản xuất rau an toàn tại học viện để hỗ trợ rau an toàn cho học viện với hơn 500 học viện dùng cơm mỗi ngày.

 

Chúng tôi đã gặp phải một khó khăn đó là nguồn nước nhiễm phèn nên bộ rễ rau không phát triển, không hấp thu tốt nước và dinh dưỡng. Lá bị vàng nên quang hợp rất kém.

Vấn đề đã được giải quyết tốt với Bud BoosterRong Biển Canada. Sản phẩm này giúp bộ rễ phát triển tốt, cung cấp Mg qua lá giúp tạo diệp lục tố, tăng khả năng quang hợp. Vườn rau đã nhanh chóng phát triển và tươi tốt.

Để chia sẽ thêm đam mê cây trồng. Liên lạc với tôi là niềm vui lớn 0944099345 hoặc email greencareconnect@gmail.com