KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY XOÀI

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO XOÀI 

Giai đoạn cây con cần bón khoảng 1-1,5kg / gốc phân NPK Smart Farm 30-14-6 trên mỗi cây hàng năm, và được chia làm 2 lần bón vào đầu và cuối mùa mưa, phân được rãi xung quanh gốc hoặc bón theo rãnh xung quanh tán cây.

Đối với cây trưởng thành, phân bón là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất hàng năm của cây, sau năm đạt năng suất cao nếu bị thiều nước và phân bón trong mùa khô, xoài sẽ ra hoa ít và rụng nhiều trong năm sau.

Khuyến cáo sử dụng phân bón NPK Smart Farm cho xoài giai đoạn kinh doanh như sau:

 

Thời kỳ bón phân Phục hồi cây sau thu hoạch Trước khi ra hoa Sau khi đậu trái-nuôi trái Trước thu hoạch 1 tháng
5-10 năm tuổi 2-4 kg / cây 2-4 kg / cây 1-3 kg / cây 0.5-1 kg / cây
Loại phân NPK Smart Farm 30-14-6 NPKSmart Farm 30-14-6 NPK  Smart Farm17-3-25 NPK  Smart Farm17-3-25

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *