QUẢN LÝ DỊCH HẠI CÂY XOÀI

Cây xoài

QUẢN LÝ DỊCH HẠI XOÀI

Xoài là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ở nước ta xoài hầu như được xử lý quả quanh năm. Ở miền Nam điều kiện rất thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh.

NHẬN DẠNG CÁC SÂU BỆNH CHÍNH HẠI XOÀI

Bệnh thán thư tấn công trên lá, hoa và trái xoài

Rầy bông xoài trưởng thành                                      Rầy bông xoài ấu trùng

Bọ trĩ trưởng thành                        Bọ trĩ ấu trùng                      Đọt xoài bị bọ trĩ gây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *